shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0823.025.697
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 2010
Begindatum:9 februari 2010
Naam:Black Box Studio
Naam in het Nederlands, sinds 9 februari 2010
Adres van de zetel: Lindestraat 280 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 23 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 februari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Chenoix ,  Olivier  Sinds 9 februari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 maart 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 februari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug