shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0823.474.372
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2010
Begindatum:26 februari 2010
Naam:CIVES
Naam in het Nederlands, sinds 23 februari 2010
Adres van de zetel: Zegelei 24 Stratenplan
2930 Brasschaat
Sinds 20 december 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 februari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Vriesacker ,  Kris  (0674.939.064)   Sinds 1 april 2019
Zaakvoerder (2)0674.939.064   Sinds 1 april 2019
Zaakvoerder (2) Luyten ,  Evi  Sinds 12 april 2011
Zaakvoerder (2) Vriesacker ,  Kris  Sinds 23 februari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 maart 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 18 maart 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 18 maart 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 maart 2010
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 maart 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 februari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug