shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0823.855.741
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 maart 2010
Begindatum:11 maart 2010
Naam:Architectenbureau BARO Architectuur
Naam in het Nederlands, sinds 1 maart 2010
Adres van de zetel: Visserij 84 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 1 maart 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bauwens ,  André  Sinds 1 maart 2010
Zaakvoerder (2) Gijsen ,  Feije  Sinds 1 april 2014
Zaakvoerder (2) Van de Sompel ,  Klaas  Sinds 1 maart 2010
Zaakvoerder (2) Willemyns ,  Geert  Sinds 1 maart 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 oktober 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 maart 2010
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 april 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  71.111 -  Bouwarchitecten
Sinds 22 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug