shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0824.497.921
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2010
Begindatum:1 april 2010
Naam:Impens, Bram
Sinds 1 april 2010
Telefoonnummer:
0478/348889 Sinds 1 april 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Impens ,  Bram  Sinds 1 april 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2010
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 april 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 april 2010
Btw 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 1 april 2010
Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 april 2010
Btw 2008  31.091  -  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 1 april 2010
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 april 2010
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug