shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0825.510.976
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 januari 2021
Begindatum:30 april 2010
Naam:ABSOLU DECOR
Naam in het Frans, sinds 28 april 2010
Adres van de zetel: Louis Ernottestraat 46 Stratenplan
1170 Watermaal-Bosvoorde
Sinds 28 april 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 april 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) D'Elia ,  Sylvain  Sinds 28 april 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hanssens ,  Françoise  Sinds 20 januari 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2010
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 18 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 augustus 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 18 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 23 maart 2011
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 1 juni 2010
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juni 2010
BTW 2008  43.993  -  Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 1 juni 2010
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juni 2010
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juni 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 16 augustus 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug