shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0825.763.473
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 mei 2010
Begindatum:17 mei 2010
Naam:Taels, Jimmy
Sinds 17 mei 2010
Telefoonnummer:
0497/36.94.25 Sinds 21 december 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Taels ,  Jimmy  Sinds 17 mei 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 mei 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 17 mei 2010
Btw 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 15 januari 2021
Btw 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 15 januari 2021
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 15 januari 2021
Btw 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 15 januari 2021
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 17 mei 2010
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 17 mei 2010
Btw 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 januari 2021
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 17 mei 2010
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug