shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0825.890.860
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 mei 2010
Begindatum:11 mei 2010
Naam:BOUWWERKEN BOSCH
Naam in het Nederlands, sinds 11 mei 2010
Adres van de zetel: Tielensteenweg 66 Stratenplan  bus a
2460 Kasterlee
Sinds 11 mei 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 mei 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bosch ,  Koen  Sinds 11 mei 2010
Zaakvoerder (2) Bosch ,  Walter  Sinds 11 mei 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2010
 
Ruwbouw
Sinds 27 mei 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juni 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 mei 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug