shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0826.287.867
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 2010
Begindatum:1 juni 2010
Naam:ALL INTERMEDIAIR CONSULTING
Naam in het Nederlands, sinds 28 mei 2010
Afkorting: AIC
Naam in het Nederlands, sinds 28 mei 2010
Adres van de zetel: Ophemstraat(Voo) 168 Stratenplan
9400 Ninove
Sinds 2 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 juni 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder De Ridder ,  Bart  Sinds 7 maart 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Installateur frigorist
Sinds 22 juli 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juli 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 juli 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 22 juli 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juni 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug