shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0826.547.490
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juni 2010
Begindatum:10 juni 2010
Naam:M.B.A. ENTREPRISE
Naam in het Nederlands, sinds 8 juni 2010
Adres van de zetel: Poverstraat 122 Stratenplan
1731 Asse
Sinds 12 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 juni 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Bejera ,  Mihai  (0665.899.951)   Sinds 1 april 2019
Zaakvoerder (2)0665.899.951   Sinds 1 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 24 februari 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2010
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 24 februari 2014
 
Rijwielen
Sinds 24 februari 2014
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 februari 2014
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 24 februari 2014
 
Ruwbouw
Sinds 24 februari 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 24 februari 2014
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 24 februari 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 24 februari 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 24 februari 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 24 februari 2014
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 24 februari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 februari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 24 februari 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 24 februari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 24 februari 2014
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 24 februari 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 februari 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 24 februari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2010
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug