shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0826.818.201
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 januari 2022
Begindatum:16 juni 2010
Naam:DOC FRIGO
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 2010
Adres van de zetel: Vredestraat(Kessel) 18
2560 Nijlen
Sinds 16 juni 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 juni 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Pinson ,  Michael  Sinds 16 juni 2010
Zaakvoerder (2) Van Hove ,  Ellen  Sinds 16 juni 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lammar ,  Thierry  Sinds 17 januari 2022
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Lammar ,  Thierry  Sinds 7 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 4 augustus 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 4 augustus 2010
Btw 2008  27.510  -  Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
Sinds 4 augustus 2010
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 augustus 2010
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 4 augustus 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug