shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0826.915.991
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 maart 2024
Begindatum:24 juni 2010
Naam:BELGIAN SOLAR
Naam in het Nederlands, sinds 12 juli 2018
Adres van de zetel: Noordervaart(HRT) 25
2200 Herentals
Sinds 1 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 juni 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dirickx ,  Wim  Sinds 12 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Geukens ,  Christophe  Sinds 19 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 1 juli 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 september 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 juli 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juli 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juli 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 juli 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juli 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 juli 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2010
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug