shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0827.610.136
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2010
Begindatum:6 juli 2010
Naam:STEVE VERHAEGHE
Naam in het Nederlands, sinds 6 juli 2010
Adres van de zetel: Kortestraat 2
8470 Gistel
Sinds 28 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 juli 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Costenoble ,  Julie  Sinds 6 juli 2010
Zaakvoerder (2) Verhaeghe ,  Steve  Sinds 6 juli 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 april 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 3 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 augustus 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 augustus 2010
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2010
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 27 april 2012
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 27 april 2012
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 16 augustus 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug