shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0827.853.824
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2010
Begindatum:1 juli 2010
Naam:ECHELON
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2010
Adres van de zetel: Van Landeghemstraat 26   bus 2
9100 Sint-Niklaas
Sinds 25 november 2017
Telefoonnummer:
+32475943967 Sinds 25 november 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
p.vermeersch@icloud.comSinds 25 november 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 1 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vermeersch ,  Pedro  Sinds 1 juli 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 maart 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juli 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug