shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0828.202.628
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 2010
Begindatum:1 augustus 2010
Naam:Deckers, Christophe
Sinds 1 augustus 2010
Telefoonnummer:
0486/38.34.19 Sinds 1 augustus 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
christophedeckers@hotmail.comSinds 1 augustus 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Deckers ,  Christophe  Sinds 1 augustus 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 5 april 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 augustus 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 24 oktober 2013
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 8 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 augustus 2010
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2010
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 augustus 2010
Btw 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2016
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 1 april 2016
Btw 2008  96.093  -  Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
Sinds 1 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug