shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0828.273.595
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 2010
Begindatum:1 september 2010
Naam:Lucas, Karen
Sinds 1 september 2010
Telefoonnummer:
0474/20.11.57 Sinds 9 september 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
karen.lucas1@telenet.beSinds 9 september 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Lucas ,  Karen  Sinds 1 september 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2010
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 september 2010
Btw 2008  32.990  -  Overige industrie, n.e.g.
Sinds 1 september 2010
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 1 september 2010
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug