shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0829.094.632
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 september 2010
Begindatum:8 september 2010
Naam:T&T HEATING SOLUTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 8 september 2010
Adres van de zetel: Ten Poele 42
8430 Middelkerke
Sinds 8 september 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 september 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Tops ,  Christophe  Sinds 8 september 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 september 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 september 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 november 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 16 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 september 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 september 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 16 oktober 2010
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 16 oktober 2010
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 16 oktober 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 25 november 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug