shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0829.978.124
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 september 2010
Begindatum:27 september 2010
Naam:JVE
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 2010
Adres van de zetel: Hanenstraat 9 Stratenplan
3472 Kortenaken
Sinds 27 september 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 september 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van Elchingen ,  Johan  Sinds 27 september 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2010
 
Ruwbouw
Sinds 24 november 2010
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 september 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 2 september 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 24 november 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2010
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2010
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 november 2010
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2010
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 november 2010
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 november 2010
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 november 2010
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug