shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0830.237.054
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2010
Begindatum:13 oktober 2010
Naam:TIM Bouwwerken
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2010
Adres van de zetel: Nieuwstraat 45 Stratenplan
9100 Sint-Niklaas
Sinds 12 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Tejmeschanov ,  Magamed  Sinds 12 oktober 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2010
 
Ruwbouw
Sinds 20 december 2010
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 december 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 20 december 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 20 december 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 20 december 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 1 december 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.130 -  Proefboren en boren
Sinds 1 februari 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug