shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.322.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2010
Begindatum:15 oktober 2010
Naam:SolarPulse VI
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2010
Adres van de zetel: Harmoniestraat 52   bus 24
2300 Turnhout
Extra adresinfo: building B
Sinds 19 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0771.338.456   Sinds 31 mei 2023
Vaste vertegenwoordiger van Schoor ,  Frans  (0771.338.456)   Sinds 31 mei 2023
Gedelegeerd bestuurder 0771.338.456   Sinds 31 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 375.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug