shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0830.323.562
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2010
Begindatum:15 oktober 2010
Naam:SolarPulse V
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2010
Adres van de zetel: Harmoniestraat 52 Stratenplan  bus 24
2300 Turnhout
Extra adresinfo: building B
Sinds 19 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug