shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.685.036
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 september 2022
Begindatum:27 oktober 2010
Naam:Coremans Wesley
Naam in het Nederlands, sinds 15 september 2010
Adres van de zetel: Staatsbaan 59
9991 Maldegem
Sinds 10 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 15 september 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Coremans ,  Wesley  Sinds 15 september 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vandenberge ,  Patricia  Sinds 20 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 17 december 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 17 december 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 november 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug