shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.121.734
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2010
Begindatum:16 november 2010
Naam:World Technical Solutions
Naam in het Nederlands, sinds 22 juli 2020
Afkorting: W.T.S.
Naam in het Nederlands, sinds 22 juli 2020
Adres van de zetel: Ezaart 28 Stratenplan
2400 Mol
Sinds 1 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Onis ,  Marius-Calin  Sinds 1 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2014
 
Ruwbouw
Sinds 24 april 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 24 april 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 16 november 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug