shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.193.592
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 november 2010
Begindatum:18 november 2010
Naam:LT CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 2010
Adres van de zetel: Gaversesteenweg 309 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 2 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Lejeune ,  Tommy  Sinds 16 november 2010
Zaakvoerder (2) Matthys ,  Evelien  Sinds 12 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2010
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 24 november 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 24 november 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 24 november 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 september 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 24 november 2010
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 24 november 2010
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 24 november 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2010
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 december 2010
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 december 2010
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 december 2010
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 december 2010
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 december 2010
BTW 2008  77.293  -  Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
Sinds 1 december 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  25.620 -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 18 september 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug