shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0831.234.570
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2010
Begindatum:19 november 2010
Naam:Pedro Ververken
Naam in het Nederlands, sinds 19 november 2010
Adres van de zetel: Kattestraat 5
8920 Langemark-Poelkapelle
Sinds 1 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ververken ,  Pedro  Sinds 28 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 december 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 2 december 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 december 2010
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 december 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 december 2010
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 december 2010
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 december 2010
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 december 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug