shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0831.391.552
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2010
Begindatum:25 november 2010
Naam:J.G. TECHNICS
Naam in het Nederlands, sinds 25 november 2010
Adres van de zetel: Jesserenstraat 46
3840 Borgloon
Sinds 25 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Gerrits ,  Johan  Sinds 25 november 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 10 januari 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 januari 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 januari 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 januari 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 10 januari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 januari 2011
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 10 januari 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 januari 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 januari 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 januari 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2011
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2011
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 januari 2011
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2011
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2011
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 november 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug