shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0831.878.532
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2010
Begindatum:12 december 2010
Naam:DANIELS-KLIMA
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2010
Adres van de zetel: Dorpsstraat 57   bus 3
3730 Hoeselt
Sinds 26 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Daniels ,  Gert  Sinds 12 december 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 22 december 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 december 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 22 december 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 januari 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 14 december 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 december 2010
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 december 2010
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 22 december 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 oktober 2012
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 14 oktober 2012
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 14 december 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 11 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 december 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug