shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.984.935
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2010
Begindatum:17 december 2010
Naam:WONINGBOUW DE BACKER TONY
Naam in het Nederlands, sinds 2 december 2010
Adres van de zetel: Hoogstraat(B) 32 Stratenplan
9290 Berlare
Sinds 2 december 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 december 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Backer ,  Tony  Sinds 2 december 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2011
 
Ruwbouw
Sinds 10 januari 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 januari 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 januari 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 januari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 9 november 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2011
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2011
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 november 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug