shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0832.673.635
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 januari 2011
Begindatum:11 januari 2011
Naam:C. CONSTRUX
Naam in het Nederlands, sinds 25 februari 2019
Adres van de zetel: Overdemerstraat 131 Stratenplan
3511 Hasselt
Sinds 25 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Beckers ,  Dimitri  Sinds 11 januari 2011
Zaakvoerder (2) Raymaekers ,  Patrick  Sinds 11 januari 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 maart 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 maart 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 maart 2011
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 maart 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 januari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug