shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0832.828.835
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2011
Begindatum:17 januari 2011
Naam:Electriciteit Vandenheede Industrie
Naam in het Nederlands, sinds 14 januari 2011
Adres van de zetel: Wijngaardveld 29   bus d
9300 Aalst
Sinds 23 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0654.915.789   Sinds 1 juli 2016
Bestuurder 0687.923.604   Sinds 20 oktober 2019
Vaste vertegenwoordiger De Wit ,  Jurgen  (0654.915.789)   Sinds 1 juli 2016
Vaste vertegenwoordiger Daeseleire ,  Kim  (0687.923.604)   Sinds 20 oktober 2019
Gedelegeerd bestuurder 0654.915.789   Sinds 1 juli 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 7 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 april 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 april 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 februari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 februari 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 250.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug