shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0832.868.328
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2011
Begindatum:17 januari 2011
Naam:ATOM
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2015
Adres van de zetel: Lindestraat 104
9090 Melle
Sinds 1 juni 2018
Telefoonnummer:
0494 38 30 88 Sinds 1 juni 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tom@atom-solar.beSinds 1 juni 2018(1)
Webadres:
www.atom-solar.be Sinds 1 juni 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0687.975.864   Sinds 26 januari 2022
Bestuurder 0783.433.861   Sinds 15 maart 2022
Vaste vertegenwoordiger Segers ,  Timothy  (0687.975.864)   Sinds 26 januari 2022
Vaste vertegenwoordiger Vanneste ,  Tom  (0783.433.861)   Sinds 15 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 14 februari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 april 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 14 februari 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 25 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug