shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.244.945
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 2011
Begindatum:28 januari 2011
Naam:GLAS EXPRESS
Naam in het Nederlands, sinds 28 januari 2011
Adres van de zetel: Bilzersteenweg 7
3730 Hoeselt
Sinds 28 januari 2011
Telefoonnummer:
089/51.44.48 Sinds 28 januari 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Thoonen ,  Tara  Sinds 1 december 2022
Zaakvoerder Vanderbiesen ,  Stijn  Sinds 1 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 februari 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 februari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 februari 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 februari 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 februari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.343 -  Glaszetten
Sinds 1 februari 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 januari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug