shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.812.790
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2011
Begindatum:18 februari 2011
Naam:Deprey Wim
Naam in het Nederlands, sinds 15 februari 2011
Adres van de zetel: Langedreef(West) 1A
8954 Heuvelland
Sinds 15 februari 2011
Telefoonnummer:
0493/180.360 Sinds 15 februari 2011(1)
Faxnummer:
057/388.912 Sinds 15 februari 2011(1)
E-mail:
info@wimdeprey.beSinds 15 februari 2011(1)
Webadres:
WWW.wimdeprey.be Sinds 15 februari 2011(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deprey ,  Wim  Sinds 20 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 2 maart 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 maart 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 2 maart 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 2 maart 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 2 maart 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 2 maart 2011
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 2 maart 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 maart 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 maart 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug