shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.859.510
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2011
Begindatum:18 februari 2011
Naam:DONNE
Naam in het Nederlands, sinds 14 februari 2011
Adres van de zetel: Toekomststraat 49
3530 Houthalen-Helchteren
Sinds 14 februari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 februari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Donné ,  Marc  Sinds 14 februari 2011
Zaakvoerder (2) Donné ,  Niels  Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (2) Donné ,  Thomas  Sinds 21 maart 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2011
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 16 mei 2011
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 16 mei 2011
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 16 mei 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 mei 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 16 mei 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 16 mei 2011
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 16 mei 2011
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 16 mei 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 mei 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 mei 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2011
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2011
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 juli 2011
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug