shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.069.544
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2011
Begindatum:21 februari 2011
Naam:HOUTBOUW KEMPEN
Naam in het Nederlands, sinds 21 februari 2011
Adres van de zetel: Brandstraat 157
2400 Mol
Sinds 1 april 2013
Telefoonnummer:
0473646419 Sinds 1 april 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@belgosino.beSinds 1 april 2013(1)
Webadres:
www.belgosino.be Sinds 1 april 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Craenendonck ,  Gert  Sinds 26 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juli 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 juli 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 4 juli 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 juli 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend boorbedrijf (Vlaamse Gewest)
Sinds 22 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug