shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0834.376.578
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 maart 2011
Begindatum:9 maart 2011
Naam:CAPCON HOME CONSTRUCTION
Naam in het Nederlands, sinds 8 maart 2011
Adres van de zetel: Genkersteenweg 204/1 Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 16 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Vandendriessche ,  Christophe  (0547.708.124)   Sinds 16 juni 2017
Zaakvoerder (2)0547.708.124   Sinds 16 juni 2017
Zaakvoerder (2) Jans ,  Patrick  Sinds 8 maart 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2011
 
Ruwbouw
Sinds 19 april 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 19 april 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug