shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0834.562.660
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 maart 2011
Begindatum:16 maart 2011
Naam:VANVOORDEN JAN
Naam in het Nederlands, sinds 14 maart 2011
Adres van de zetel: van Maerlantlaan 12 Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 14 maart 2011
Telefoonnummer:
0475934029 Sinds 14 maart 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vanvoordenjan@skynet.beSinds 14 maart 2011(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 14 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Schuermans ,  John  Sinds 14 maart 2011
Zaakvoerder (3) Vanvoorden ,  Jan  Sinds 14 maart 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2011
 
Ruwbouw
Sinds 28 april 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 april 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 14 maart 2011
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 14 maart 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug