shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.801.794
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2011
Begindatum:1 april 2011
Naam:Van Landegem, Angelo
Sinds 1 april 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Landegem ,  Angelo  Sinds 1 april 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Ruwbouw
Sinds 1 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 april 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2011
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug