shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0835.980.741
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2011
Begindatum:4 mei 2011
Naam:D - CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 25 september 2012
Adres van de zetel: Generaal Baron Jacquesstraat(D) 58 Stratenplan
8600 Diksmuide
Sinds 28 april 2011
Telefoonnummer:
0475590257 Sinds 28 april 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 september 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Dewaele ,  Luc  Sinds 28 april 2011
Zaakvoerder (3) Vandenbussche ,  Adelheid  Sinds 28 april 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 18 mei 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 4 mei 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 mei 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 4 mei 2011
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 4 mei 2011
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 mei 2011
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 4 mei 2011
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 4 mei 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug