shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0836.259.863
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 mei 2011
Begindatum:9 mei 2011
Naam:VVC TECHNICS
Naam in het Nederlands, sinds 9 mei 2011
Adres van de zetel: Industrieweg 170
9030 Gent
Sinds 15 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0885.317.020   Sinds 21 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Vyncke ,  Stefaan  (0885.317.020)   Sinds 9 mei 2011
Zaakvoerder (1)0885.317.020   Sinds 9 mei 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 juni 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 21 juni 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 26 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 juni 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 juni 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 26 juli 2011
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 26 juli 2011
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 26 juli 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug