shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0836.742.487
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 2011
Begindatum:6 juni 2011
Naam:A.M.W.P. Consulting
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2019
Afkorting: A.M.W.P
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2011
Adres van de zetel: Maretakstraat 12 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 30 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Yilmaz ,  Yasar  Sinds 6 juni 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 november 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 6 juni 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  25.999 -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 27 november 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug