shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0836.782.079
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2011
Begindatum:7 juni 2011
Naam:VANDAELE KURT
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2011
Adres van de zetel: Sint-Walburgapark 3A Stratenplan
8630 Veurne
Sinds 1 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vandaele ,  Kurt  (0865.871.983)   Sinds 1 juni 2011
Zaakvoerder (2)0865.871.983   Sinds 1 juni 2011
Zaakvoerder (2) Huys ,  Els  Sinds 3 oktober 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2011
 
Ruwbouw
Sinds 27 juni 2011
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 27 juni 2011
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 27 juni 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 27 juni 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 27 juni 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 27 juni 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 27 juni 2011
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 27 juni 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 juni 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juni 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug