shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.974.783
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2022
Begindatum:19 juli 2011
Naam:YES RENTAL
Naam in het Frans, sinds 15 juli 2011
Adres van de zetel: Chaussée de Lille(TOU) 327/0.4
7500 Tournai
Sinds 3 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Durmen ,  Frédéric  Sinds 15 juli 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juli 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juli 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 19 juli 2011
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 19 juli 2011
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 19 juli 2011
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 19 juli 2011
Btw 2008  93.291  -  Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
Sinds 19 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug