shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.200.070
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 2011
Begindatum:23 juni 2011
Naam:DAKWERKEN IR
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2011
Afkorting: DIR
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 2011
Adres van de zetel: Ressegemstraat 67 Stratenplan
9551 Herzele
Sinds 23 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Witte ,  Ignace  Sinds 23 juni 2011
Zaakvoerder (2) Schietecatte ,  Rebecca  Sinds 20 augustus 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2011
 
Ruwbouw
Sinds 31 augustus 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 31 augustus 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 31 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 31 augustus 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug