shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.536.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 2011
Begindatum:29 juni 2011
Naam:LEADER CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 29 juni 2011
Adres van de zetel: Breedveld 2 Stratenplan  bus 13
1651 Beersel
Sinds 18 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ribeiro Briga ,  Adao  Sinds 6 juli 2018
Bestuurder Ribeiro Briga ,  Joaquim  Sinds 6 juli 2018
Gedelegeerd bestuurder Ribeiro Briga ,  Adao  Sinds 6 juli 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 11 augustus 2011
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 11 augustus 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 11 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 11 augustus 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 september 2011
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 september 2011
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 september 2011
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 september 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.195.458 (LUSO - PLAFOND)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2011
0879.073.980 (BATI-LUSO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug