shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.672.895
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 2011
Begindatum:7 juli 2011
Naam:Wilpro
Naam in het Nederlands, sinds 7 juli 2011
Commerciële Naam:Wilpro
Naam in het Nederlands, sinds 7 juli 2011
Adres van de zetel: Potterij 11 Stratenplan
2960 Brecht
Sinds 18 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Wilssens ,  Jochen  Sinds 7 juli 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2011
 
Ruwbouw
Sinds 4 oktober 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 7 juli 2011
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 juli 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 juli 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug