shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.686.456
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 2011
Begindatum:7 juli 2011
Naam:ALEXA Management
Naam in het Frans, sinds 7 juli 2011
Adres van de zetel: Rue de Clabecq 14 Stratenplan
1480 Tubize
Sinds 27 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Renwart ,  Alexis  Sinds 2 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 31 oktober 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 31 oktober 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 31 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 31 oktober 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 31 oktober 2018
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 31 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 2 oktober 2018
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 oktober 2018
BTW 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 2 oktober 2018
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 2 oktober 2018
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 2 oktober 2018
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 2 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 juli 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug