shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.877.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 december 2020
Begindatum:27 juni 2011
Naam:Demo-Construct Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 25 april 2018
Adres van de zetel: Franklin Rooseveltlaan 349 Stratenplan
9000 Gent
Extra adresinfo: unit 846
Sinds 19 juli 2019

Doorgehaald adres sinds 10 juli 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0747.687.777   Sinds 14 april 2020
Vaste vertegenwoordiger Maspaitella ,  Demianus  (0747.687.777)   Sinds 14 april 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Verplancke ,  Mieke  Sinds 22 december 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug