shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.259.341
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 2011
Begindatum:5 september 2011
Naam:RENS BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 2011
Adres van de zetel: Langenakker 46C Stratenplan
3830 Wellen
Sinds 5 september 2011
Telefoonnummer:
011/20.11.34 Sinds 5 september 2011(1)
Faxnummer:
011/20.11.35 Sinds 5 september 2011(1)
E-mail:
p.ghijsens@gmail.comSinds 5 september 2011(1)
Webadres:
www.rensbouw.be Sinds 5 september 2011(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 5 september 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Ghijsens ,  Peter  Sinds 5 september 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2011
 
Ruwbouw
Sinds 16 september 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 16 september 2011
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 16 september 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 16 september 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 september 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 16 september 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 september 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 16 september 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 16 september 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 16 september 2011
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 16 september 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 16 september 2011
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 16 september 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 16 september 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 16 september 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 16 september 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 september 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 september 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 5 september 2011
BTW 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 5 september 2011
BTW 2008  95.240  -  Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 5 september 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 september 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug