shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.890.633
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 2011
Begindatum:29 september 2011
Naam:LENAERTS BVBA
Naam in het Nederlands, sinds 29 september 2011
Adres van de zetel: Terbekehofdreef 41   bus 101
2610 Antwerpen
Sinds 13 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 september 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lenaerts ,  Jeroen  Sinds 29 september 2011
Zaakvoerder (2) Lenaerts ,  Thomas  Sinds 29 september 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 1 april 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 april 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 1 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 30 maart 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 april 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 april 2012
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 1 april 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 januari 2012
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 30 maart 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug