shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.361.181
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 2011
Begindatum:18 oktober 2011
Naam:ERIKOR
Naam in het Nederlands, sinds 18 oktober 2011
Adres van de zetel: Kapel ter Bede(Kor) 84 Stratenplan
8500 Kortrijk
Sinds 18 oktober 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 3 november 2011
Vrijstelling
Sinds 3 november 2011
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 17 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 november 2011
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 17 november 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 300.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug